Miniaplikace

Slovácký soubor Habřéci

Lovečané zase vynikají výrobou dřevěných hrabí, lopat na obilí a k pecím, hnojných videl, tragačů, ručních koleček, plužních sniček aj. Lovečtí „kolečkáři“ dosud spotřebují mnoho, zvláště také habrové dřeva, proto se přezdívají Habřéci.
Jakub Vrbas „Ždánsko“

Stručná historie

8.3. 1982 založen folkloristický kroužek Lovečan se 30 členy.

V roce 1986 má Lovečan 28 starších a 8 mladších členů

Článek - Moje vzpomínání na soubor Lovečan - očima Alice Kuldové

V roce 1999 soubor Lovečan přijal nový název "Habřéci"

V roce 2003 se folkloristický kroužek Habřéci stal součástí OS Jordánek

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, odboru sdružování, bylo dne 30. července 2008 zaregistrováno na návrh přípravného výboru Občanské sdružení Habřéci.

Činnost OS Habřéci

OS Habřéci usiluje o zachování tradic a folkloru v obci, podporuje folklórní kroužek Lovečánek.

Z akcí pro širokou veřejnost pořádá OS Habřéci každoroční Ostatky s průvodem masek a pochováním basy, Krojované hody a letní noc v areálu u lesa.

Podrobnější historie a současnost

V době, kdy byly kroje běžnou součástí života, se nemusela dodržovat tzv. čistota stylu. Každý nosil, co se mu líbilo, a proto nalezneme různoredé prvky na krojích z jedné oblasti. Vývoj kroje v Lovčicích šel však jinou cestou. V době světových válek postupně upadala tradice krojů v naší obci. Celá situace se ještě více pro tradiční lovčický kroj zkomplikovala tím, že se do obce přistěhovala švadlena upřednostňující tzv. městský styl krojů, a tak se původní podoba kroje postupně vytrácela.

Když byly v 60. a 70. letech 20. století pořádány hody, chodívala už chasa v krojích kyjovských, většinou zapůjčených z okolních obcí. O něco později oblékali mladí na hodové slavnosti zapůjčené kroje z Archlebova. (Jejich vzhledem se inspirovala i lovčická dechová hudba Lesanka při pořizování vlastních krojů.)

V roce 1982 pomohla paní Alice Kuldová obnovit kroje původní, které se kdysi v Lovčicích nosívaly. Vše se dělo z iniciativy tehdejší mládeže. Od té doby mají Lovčice opět „svoje“ kroje. Po zániku Osvětové besedy, která se starala mimo jiné o pořádání hodů, se organizace největší krojové slavnosti obce ujal FK Sokol Lovčice. Po několika letech byl v pořadatelství (nejen hodů) vystřídán aktivní místní mládeží (např. Markem Fricem, Václavem Tvrdým, atd.).

Díky elánu a chuti pokračovat v tradicích obce vznikla roku 1999 hanáckoslovácký soubor Habřéci, který se snažil navázat na zanikající soubor Lovečan.

Habřéci brzy přišli na to, že pokud chtějí oblékat kroje, musí si sami zorganizovat akci, na níž by uplatnili tento tradiční oděv.

Jako první se pustili do pořádání ostatkové zábavy, což je akce, kterou dříve zajišťoval SDH Lovčice. Soubor navázal na starou tradici a dodnes se snaží zachovat co nejvíce původních zvyků tohoto ročního období.

Aby toho nebylo málo, přidali si Habřéci na práci ještě pořádání zimního plesu (společenský, krojovaný) či letních nocí s následným nedělním programrm pro děti. Pokud měla být zachována tradice hodových zábav, museli Habřéci zvládnout i jejich organizaci. I když se dnešní hody odehrávají trochu jinak než kdysi, snaží se soubor novoty zavádět uváženě a nenásilně.

Mezi další aktivity souboru patří předtančení na nedělním Petropvavelském výletě pořádaném SDH Lovčice. Později Habřéci upustili od stálého opakování besed a pustili se do nacvičení prostorových variací na polku.

Každé čtyři roky probíhá v Kyjově folklorní slavnost Slovácký rok. Habřéci se vždy účastní průvodu městem, ale zvládají i účinkování v některém z pásem festivalu. Nejen světské slavnosti má soubor na paměti. Do krojů se obléká i u příležitosti svěcení mozaikových obrazů v lovčickém kostele, při žehnání oltáře či svěcení obecního praporu a vlajky. Když zrovna neoblékají Habřéci kroj, mohou organizovat v obci např. Tříkrálovou sbírku pro oblastní Charitu Hodonín.

Tradičně lovčická mládež utužuje své přátelské vztahy na sv. Mikuláše, kdy chlapci převlečení do tradičních úborů navštěvují stejně stará děvčata, aby jim po zásluze nadělili výpatu za celoroční práci. V posledních letech zakládající členové Habřéku dospěli do věku, kdy mají vlastní rodiny a děti, a tak se opět „habřécký“ Mikuláš s doprovodem vydává převážně k malým dětem. V roce 2003 požádali členové souboru o finanční pomoc OÚ v Lovčicích. Ten jim navrhl udělat pro obec brigádu a tím získat peníze na organizování dalších akcí. V této době už totiž pořádání akce není výdělečným podnikem, a tak si musejí členové souboru opatřit finance na zábavu obce jinak.

V poslední době se Habřéci podíleli i na několika akcích nově vzniklého občanského sdružení Jordánek. Spolupodíleli se na zdárném průběhu výstavy starožitností v roce 2004 nebo na programu vánočních zastaveníček.

V roce 2003 vznikl soubor malých dětí nazvaný Lovečánek. Jeho členy jsou převážně děti ze Základní školy v Lovčicích, někteří dokonce i z mateřské školy. Děti, které ukončí svou činnost v této organizaci, mohou volně navázat na své nabyté zkušenosti v souboru Habřéci, který je tvořen náctiletými členy.

V roce 2008 se soubor Habřéci stal občanským sdružením, jelikož to bylo nezbytné pro pořádání oficiálních akcí.

Základní informace

Název:OS Habřéci
Sídlo:Lovčice 141, 696 39
Právní forma:občanské sdružení
IČ:22727931
DIČ:CZ22727931
Bankovní spojení:223361575/0300
Email:habreci@seznam.cz
Tel:777 191 581

Orgány sdužení

Předseda: Kateřina Hradilová

Místopředseda: Václav Duroň

Valná hromada: tvoří všichni členové OS Habřéci

Výbor (5členný): Václav Duroň
Kateřina Hradilová
Igor Wölfel
Václav Konečný
Mgr. Sylva Klimešová


Revizní komise (3členná): Lenka Synková
Roman Luža
Mgr. Libuše Konečná

Stanovy OS Habřéci

Stanovy si můžete stáhnout zde: stanovy_os_habreci.pdf

Webdesign Petr Konečný Římskokatolická farnost Lovčice Dívčí fotbalový klub Dračice Lovčice Parkety dveře okna podlahy nechvalín Tělovýchovná jednota Kovo Ždánice