Miniaplikace

Akce 2013 - Hody 2013

Příprava na hody započala letos s předstihem, jak se sluší a patří na uvědomělé Habřéky. To by nám šlo, sedět, klábosit a „šólat krepák“… Horší to bylo s rozhodným slovem stárka. Růže už byly hotové, funkce pro organizaci celých hodů rozdělené, stárek však nikde. Tu a tam se objevila zvěst o stárkovském páru, rozvířily se poklidné vody, ale jak vše náhle vzniklo, tak vše náhle utichlo. A nakonec se našel! Petr Konečný se svou stárkou Veronikou Rybovou.

Počasí na hodový víkend vyšlo perfektně. Sobotní průvod se zvaním za doprovodu DH Hovorané krojované chase vyšel na jedničku. Všichni včas dorazili na kulturní dům, aby se posléze odebrali domů a znovu v plné kráse zazářili na večerní zábavě. Průvod „Lovečáků“ v kroji doplnili hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří přišli podpořit lovčický folkór. Přes dvě stě platících návštěvníků dokázalo, že tradice hodů s dechovou hudbou nepatří do smetí ani v jednadvacátém století.

Nedělní hodová tradice začala mší svatou a pokračovala odpoledním průvodem ke stárce a stárkovi. Oba vyšli ze stejného domu, a tak jsme průvod protáhli alespoň tím, že jsme zvolili delší cestu. Tradičně jsme zavítali i k panu starostovi. Průvod krojovaných přišel společně s ostatními na kulturní dům, kde svůj um předvedli ti nejmenší, děti z Lovečánku. Po nich se předvedli i ostřílení tanečníci, Habřéci. Nutno dodat, že tradiční „Zaváďka“ je tanec stárků, aby se na place sami nebáli, přispěchali jim na pomoc kamarádi „letos-nestárci“ (snad příští rok :-)).

Nedělní veselí bývávalo podle tradice bohatší. Byly čas i chuť na další sólo, tzv. do věnce, kdy se při tanci rozprodávaly růže z věnce. Při sóle si krojovaná chasa obzvlášť hlídala svíčku opatřenou špendlíky. Úkolem i touhou přespolních bylo zmocnit se svíčky i za cenu mírné újmy na zdraví, a tak se mnohdy taneční sólo zvrhlo v bitku o věnec, svíčku a právo. Hrdost Lovčickým diktovala bránit hodové atributy zuby nehty…

O to podivnější je fakt, že se rozmáhá čím dál víc jakási obdoba tohoto aktu hrdosti a cti, bohužel v bratrovražedné verzi! Potrhané kusy oděvů, pochroumané končetiny, natržené vazy a svaly, to vše stojí těm, kteří se neoblékli do kroje, za to, aby se pokusili oloupit ty, jejichž řady kdysi také doplňovali. Možná by v tomto případě stálo za úvahu navrátit se k původnímu odkazu a symbolice hodů, tedy veselit se v kruhu přátel, společně si vychutnat lovčickou sounáležitost a pospolitost.

Zkusme to třeba hned příští rok! Za všechny Habřéky se těším na společné setkání!

Sylva Klimešová

Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013 Hody 2013
Webdesign Petr Konečný Římskokatolická farnost Lovčice Dívčí fotbalový klub Dračice Lovčice Parkety dveře okna podlahy nechvalín Tělovýchovná jednota Kovo Ždánice