Miniaplikace

Akce 2010 - Hody

Hodový víkend letos připadl na sobotu 16. 10. a neděli 17. 10. 2010. Osud nám přihrál do organizačního plánu několik událostí, které probíhaly v tomto víkendu také. První z nich byly volby do obecního zastupitelstva a do senátu. Volení nijak zvlášť nezasahovalo do hodového dění. Jen někteří se rozhodli zvolit své zastupitele v kroji, což uvítali členové komise nejspíš jako zajímavé povyražení, jinak nic. Výsledky voleb se ale na průběhu hodové sobotní zábavy podepsat mohly. Zatímco jedni využili veselí k oslavám vítězství, jiní mohli přijít na hody zapít žal.

Habřéci měli důvod k oslavám zcela jistě. Sál se utěšeně zaplnil zhruba 150 platícími návštěvníky a krojovaná chasa i bez stárků bavila sebe i okolí zpěvem a tancem.

V sobotu se hodový průvod vydal opačným směrem než obvykle. Důvodem této změny byla krátká návštěva kardinála Miloslava Vlka, který tudy projížděl do Kyjova a souhlasil se zastávkou v Lovčicích. Průvod se tedy vypravil směrem ke kostelu, chasa se nejprve zastavila u obecního úřadu, kde jí byly povoleny hody podle dřívější tradice. Poté se všichni odebrali k faře a vše se přichystalo na příjezd vzácné návštěvy. Pan kardinál byl upřímně potěšen nejen přivítáním, ale i celkovou atmosférou v Lovčicích. Nezapomněl se podívat i do kostela, jehož světlost a prostornost v  něm vzbudily příjemné pocity. Pak už ale nasedl do vozu a pokračoval ve své cestě. A pokračovaly i hody, chasa pozvala obyvatele nejen na sobotní zábavu a večer se příznivci tradic a lidového veselí sešli na kulturním domě.

V neděli bylo tradiční hodování započato mší svatou za farníky a pokračovalo odpoledním průvodem k faře, kde chasa přichystala královské pohoštění pro všechny přítomné. Zazpívalo se, zatancovalo, pojedlo, popilo, a aby nikdo v sychravém počasí neutrpěl větší zdravotní problémy, odpochodovalo se přímo na kulturní dům, kde zábava pokračovala dále. O zpestření se postarali místní chlapi, kteří se rozhodli potrápit krojovanou chasu kradením svíčky z hodového věnce. Udatní krojovaní borci se ale nedali a tradiční předmět nedělních tahanic statečně ubránili.

Kdo přišel, bavil se, kdo zůstal doma, mohl jen litovat. I hody bez stárků mohou být veselé a plné zábavy. Děkujeme všem a těšíme se na další setkání snad ne až za rok!

Habřéci

A co příští hody?

Letošní hody byly sice bez strárků, ale na účast krojovaných si nikdo stěžovat nemohl. Chasa čítala ty nejmenší, mladé i ženáče. A mohu říci, že v posledních letech zaznamenáváme stále větší zájem mladých rodin. Jen tak dále. Není důvod stát opodál a kritizovat, jak to mohlo vypadat. Proč se přímo nezúčastnit?! Přece pokud chci být bytostní součástí hodů, není nic jednoduššího, než se třetí říjnovou neděli přidat do slavnostního průvodu a slavit hody.

Jsme rádi za každého nového jednotlivce, o to víc si ceníme početnějšího přírůstku v našich řadách. Škoda jen, že jsme v kroji nemohli vidět „petropavelské“ ženáče. Chtějí zachovat tradice a úctu ke kroji, a když k tomu mají tu nejlepší příležitost, nevyužijí ji.

Zbytečně nerozdělujme už tak malou vesničku na jakési skupiny těch, kdo se mohou oficiálně kdy bavit. Pojďme se k odkazu naší minulosti přihlásit společně a dohromady slavme tradice, vždyť o společné setkání (ať v kroji, či ne) přece zvlášť na hody jde. Tak ať si příští rok společně všichni na hody ukážeme, jak se baví celé Lovčice.

Smutná beseda o tradicích

V přípravné fázi hodů uspořádali Habřéci besedu s pamětníky, abychom se dozvěděli, jak to bylo kdysi (lepší!). Bohužel ale nepřišel kromě pozvaných hostů a mladých organizátorů vůbec nikdo!!! A tak mi dovolte se malinko pozastavit nad tím, kdo vlastně místní tradice ignoruje. Mladí to nejsou. Ti se i přes nezájem starších vrstev stále do kroje oblékají. Ačkoli nemají pořádně od koho lásku k tradicím získat, někde ji v sobě našli. A je to dobře. Ještě aby ji dokázali předat těm, co už se na hodování a zábavu cítí staří. To bude totiž ten důvod, proč na hody nepřijdou. Jinak si to vysvětlit nedokážu.

Za Habřéky Sylva Klimešová

Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010 Hody 2010
Webdesign Petr Konečný Římskokatolická farnost Lovčice Dívčí fotbalový klub Dračice Lovčice Parkety dveře okna podlahy nechvalín Tělovýchovná jednota Kovo Ždánice