Miniaplikace

Akce 2008 - Krojované hody

Hody letošního roku měl ve vlastní režii již tradičně soubor Habřéci. V současné době malinko upadá zájem mladých o kroje a akce s nimi spojené, a tak se nepodařilo zajistit stárkovské páry. Skalní Habřéci už tuto funkci plnili několikrát, ti méně věrní nemají možná dost odvahy, času, peněz nebo ochoty. Každopádně každoroční problém hledání stárků nebyl letos vyřešen úspěšně.

Taková situace však není důvodem zrušit hody úplně. Jak by k tomu přišli ti, kteří se na průvody krojovaných i zábavu v ulicích či v prostorách kulturního domu těší?! Takže se hodová zábava i průvod po obci konaly. Aby se neřeklo, že se šli krojovaní najíst a napít ke starostovi, u kterého se tradičně hodová chasa zastavuje, připravili si Habřéci překvapení pro občany v podobě zvláštního zastavení u hasičské zbrojnice. Muzikanti zahráli a ze zbrojnice vyšla krojovaná mládež s talířky zákusků a podnosy obložených chlebíčků. Roznášelo se i víno a nechyběla ani slivovice. Zkrátka ti, kteří přišli podpořit Habřéky do průvodu, dostali odměnu ve formě malého občerstvení, když neměli možnost zamlsat si u stárků.

Dalším už téměř tradičním problémem je nízká účast na nedělní odpolední zábavě na kulturním domě. Už dávno se upustilo od nedělní večerní zábavy, protože v dnešní době jen málokdo obětuje den dovolené na to, aby mohl v neděli večer trávit na hodech a v pondělí ráno v klidu dospávat. Poslední roky začíná být i problém přijít v hojném počtu po průvodu obcí do sálu KD. Letos jsme se snažili vyřešit nezájem občanů o zábavu zavedením nových prvků. Pomohl nám soubor malých kamarádů Lovečánek, ale hlavně jeho vedoucí Dagmar Selucká, která připravila a secvičila s dětmi pásmo, se kterým po průvodu v sále KD vystoupili. Na výkony Lovečánků se přišlo podívat větší množství lidí a nebyli to jen rodiče účinkujících dětí. Dalším lákadlem byla cimbálová muzika Babí lom, která zahrála k tanci i ke zpěvu. Všem přítomným se novinky nedělního odpoledne líbily a přejí si podobný průběh i v dalším roce. Habřéci, jako organizátoři, nemohou nic než souhlasit s touto změnou, doufejme, že k lepšímu.

Takže příště se na hodech opět uvidíme!

Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008 Hody Lovčice 2008
Webdesign Petr Konečný Římskokatolická farnost Lovčice Dívčí fotbalový klub Dračice Lovčice Parkety dveře okna podlahy nechvalín Tělovýchovná jednota Kovo Ždánice