Miniaplikace

Akce 2009 - 10. výročí souboru Habřéci

V polovině července se odehrály oslavy připomínající, že se Habřéci dostali do povědomí blízkého i širšího okolí právě před deseti lety. K tomuto aktu přichystali členové výstavu zaměřenou na historii i současnost folklóru v Lovčicích, nešlo tedy jen o výstavu desetiletého působení Habřéků, byly k vidění i fotografie směřující ke kořenům Lovečanu a k jeho dalšímu působení v obci. Kdo přišel, mohl zavzpomínat na dřívější doby, někteří se na fotkách i poznali, a připomněli si tak své vlastní folklórní období. Výstava byla doplněna ukázkou částí krojů, některých dalších folklórních atributů (hodový věnec), a navíc i videem a možností prohlídky webových stránek současného souboru.

V sobotu se veselí muselo odehrát na kulturním domě, počasí nám nedovolilo sejít se v areálu u lesa. Přítomní i tak ocenili předtančení Moravské besedy domácím souborem, kolonkou ženáčů a hostů z Dambořic. Jedinečným způsobem se zde představily i děti z Lovečánku, které besedu s malými úpravami zatančily společně s dospělými. Habřéci pro oko divákovo připravili ještě taneční variace na Dudáckou polku. Podobnou choreografii na stejnou skladbu mohli pamětníci Habřékova snažení již v minulosti zhlédnout. Soubor se čas od času pustí do nacvičení polkových figur na pěknou svižnou polku, aby ukázal, jak zdatné tanečníky ve svém středu má. Tentokrát trochu z nostalgie zvolili členové skladbu, po které sáhli již dříve.

Poté už nic nebránilo tomu, aby se všichni začali bavit po svém, jedlo se, pilo, tančilo a zpívalo do časných ranních hodin. K tomu všemu vyhrávala dechová hudba Miločanka.

Tradičně se Habřéci po sobotní zábavě oblékají hned ráno do kroje, aby navštívili mši svatou, tentokrát obětovanou všem členům souboru, minulým, stávajícím i budoucím.

Nedělní odpoledne se také vydařilo. Sluníčko vysušilo sobotní louže, a tak všichni zamířili na hřiště k lesu. Habřéci sem přišli oblečeni do oranžových triček, které si u příležitosti desátého výročí zakoupili. Folklórní vystoupení měly tentokrát jen děti z Lovečánku, za jejich snažení a nadšení pro tradice je Habřéci odměnili podobnými oranžovými tričky, jaké měli oni sami. Děti se z krojů většinou do triček rovnou převlekly. To se to tam krásně vyjímalo! Habřéci si s nimi ještě zahráli spoustu her, které mohli ocenit i diváci. Děti se vydováděly a dospělí měli trochu času popovídat si s přáteli u dobrého jídla a pití. Hudbu zajistila cimbálová muzika Babí lom, tentokrát v trochu netradiční sestavě.

Kdo přišel, ten se bavil. Děkujeme všem návštěvníkům za to, že nás svou účastí na oslavách podpořili a ukázali nám, že naše desetileté snažení nebylo zbytečné. Odezvy jsme se dočkali i od paní Kuldové, obnovitelky folklóru v Lovčicích. Ve svém dopise vyjádřila radost z toho, že stále v obci tradice udržujeme.

Cituji: „Ráda bych Vám všem několikrát poděkovala. Nejprve celému souboru za výborné vystoupení v sobotu 18. července a dále za ochotu pokračovat v práci v tomto souboru….Dovedu ocenit kolik času, námahy a starostí obnáší uspořádání, zorganizování, nacvičování a zajištění takové akce…Přeji Vám všem, abyste si nadšení a zájem o národopis nenechali nikým a ničím vzít a pokračovali v práci, která má tak vynikající výsledky…

Děkujeme za pěknou reakci. Jsme rádi, když dá někdo najevo, že naše práce není zbytečná. Je to pěkné povzbuzení do další práce. Doufejme tedy, že nadšení, sil i nových členů bude stále víc.

FOTOGRAFIE Z VÝROČÍ

Výstava na faře

Letní noc

Mše svatá

Dětské odpoledne

Webdesign Petr Konečný Římskokatolická farnost Lovčice Dívčí fotbalový klub Dračice Lovčice Parkety dveře okna podlahy nechvalín Tělovýchovná jednota Kovo Ždánice